Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết webiste trong tỉnh
Liên kết webiste các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Tập san

 
04/2017- Ngành Khoa học và Công nghệ Đồng Nai 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập

Trong số này
1.Phong trào toàn dân tiến quân vào mặt trận khoa học và công nghệ
2.​ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Đồng Nai: Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao nhiều tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn
3.Thành tựu đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong những năm qua
4.​Không ngừng đổi mới hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ
5.Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hội nhập
6.​Các chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp: Thúc đẩy mục tiêu phát triển nhanh, bền vững
7.​Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Nai 30 năm trong chặng đường 55 năm của cả nước
8.​Đưa khoa học công nghệ về cấp huyện: Góp phần thay đổi diện mạo nông thôn
9.​Đổi mới quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học – một trong những chiến lược trọng tâm trong phát triển khoa học và công nghệ của Đồng Nai
10.​Hiệu quả mang lại từ hoạt động đổi mới cơ chế tài chính khoa học và công nghệ
11.Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ công cuộc đổi mới của tỉnh Đồng Nai
12.Chương trình đào tạo sau đại học: Phát triển bền vững nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
13.Không ngừng đổi mới trong hành trình đưa thông tin khoa học công nghệ đến người dân
14.Hiệu quả từ các chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
15.Hoài niệm 40 năm
16.Ký ức 40 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ
17.​Ngành khoa học và công nghệ Đồng Nai: 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập


Tìm kiếm
Cụm từ
Chuyên mục Số