Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Báo in - Báo điện tử

 
Các sản phẩm đạt giải Thể loại báo In, báo Điện tử năm 2019 khối không chuyên nghiệp
Các Sản phẩm dự thi đạt giải Thể loại Báo In, Báo Điện tử năm 2018 khối chuyên nghiệp
Các Sản phẩm dự thi đạt giải Thể loại Báo In, Báo Điện tử năm 2018 khối Không chuyên nghiệp
Quyết định về việc trao các Giải thưởng sản phẩm Truyền thông khoa học và Công nghệ năm 2018
Các Sản phẩm dự thi đạt giải Thể loại Báo In, báo Điện tử năm 2017 khối chuyên nghiệp
Các Sản phẩm dự thi đạt giải Thể loại Báo In, báo Điện tử năm 2017 khối Không chuyên nghiệp
Các Sản phẩm dự thi đạt giải Thể loại Báo In, báo Điện tử năm 2016 khối Không chuyên nghiệp
Các Sản phẩm dự thi đạt giải Thể loại Báo In, báo Điện tử năm 2016 khối chuyên nghiệp
Các Sản phẩm Báo in - Báo điện tử đạt giải năm 2015(Bảng không chuyên nghiệp)
 

 Báo phát thanh

 
Các Sản phẩm Phát thanh - Phát thanh đạt giải năm 2010
 

 Báo truyền hình

 
Các Sản phẩm Truyền hình - Truyền hình đạt giải năm 2011
Các Sản phẩm Truyền hình - Truyền hình đạt giải năm 2010