Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thông tin mới

 
​Mời trình bày giải pháp có mô hình tham gia Chương trình 6 năm 2018. (04/12/2018)
Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” (Chương trình 6) tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số ban ngành của tỉnh cùng phối hợp tổ chức đến nay đã kết thúc giai đoạn nhận hồ sơ dự thi và tiến hành chấm điểm. Tham gia Chương trình 6 năm 2018 có 369 giải pháp, trong đó có 128 giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo có mô hình, sản phẩm mẫu. Xem tiếp...
Mời tải hình ảnh nhận giải tại Lễ tổng kết các phong trào hội thi năm 2017 (13/02/2018)
Vào ngày 07/02/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ tổng kết các Phong trào Hội thi năm 2017 tại Trung tâm tổ chức Sư kiện Golden Palace. Xem tiếp...
Trao giải Khuyến khích “Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2017”, “Chương trình Phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2017”, “Giải thưởng Sản phẩm truyền thông Khoa học và Công nghệ”, “Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa Lịch sử (01/02/2018)
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-STKT ngày 02/01/2018 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai về việc trao giải cho các giải pháp kỹ thuật và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2017; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-CT6 ngày 05/01/2018 của Ban Chủ nhiệm Chương trình Phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2017 về việc trao giải Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” tỉnh Đồng Nai năm 2017, Xem tiếp...
Danh sách các giải pháp vào vòng chung khảo Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2017 (08/01/2018)
Thường trực Ban chủ nhiệm Chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập năm 2017 (gọi tắt là Chương trình 6) vui mừng thông báo: Xem tiếp...
V/v Mời trình bày giải pháp có mô hình tham gia Chương trình 6 năm 2017. (04/12/2017)
Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” (Chương trình 6) tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số ban ngành của tỉnh cùng phối hợp tổ chức đến nay đã kết thúc giai đoạn nhận hồ sơ dự thi và tiến hành chấm điểm. Tham gia Chương trình 6 năm 2017 có 403 giải pháp, trong đó có 112 giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo có mô hình, sản phẩm mẫu. Xem tiếp...
Hình ảnh nhận giải tại Lễ tổng kết 8 phong trào hội thi năm 2016 (26/01/2017)
Vào ngày 18/01/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ tổng kết 8 Phong trào Hội thi năm 2016 tại Trung tâm tổ chức Sư kiện Golden Palace. Xem tiếp...
Thư mời diễn tập và thư mời dự chính thức Lễ trao giải các phong trào Hội thi năm 2016 (16/01/2017)
Để Chương trình truyền hình trực tiếp buổi Lễ tổng kết 8 phong trào Hội thi năm 2016 (Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” tỉnh Đồng Nai; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai; Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai, Hội thi Giáo viên giỏi Ứng dụng CNTT; Hội thi Phụ nữ giỏi Ứng dụng CNTT, Hội thi Cán bộ đoàn giỏi ứng dụng CNTT, Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai, Giải thưởng Sản phẩm truyền thông Khoa học Công nghệ và các tập thể có thành tích xuất sắt đạt giải Vifotec 2015) tổ chức lúc 8 giờ 00 ngày 18/01/2017 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị và Sự kiện Golden Palace được chu đáo. Xem tiếp...
Thư mời nhận giải Khuyến Khích Chương trình 6 năm 2016 (12/01/2017)
Trao giải cho các giải pháp kỹ thuật đạt giải Khuyến khích của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2016 và Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2016 Xem tiếp...
Thông báo danh sách các giải pháp vào vòng chung khảo Chương trình 6 năm 2016 và viết bài kỷ yếu (02/01/2017)
Chuẩn bị Lễ tổng kết và trao giải Chương trình 6 năm 2016 Xem tiếp...
Mời trình bày giải pháp có mô hình tham gia Chương trình 6 năm 2016. (08/12/2016)
Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” (Chương trình 6) tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số ban ngành của tỉnh cùng phối hợp tổ chức đến nay đã kết thúc giai đoạn nhận hồ sơ dự thi và tiến hành chấm điểm. Tham gia Chương trình 6 năm 2016 có 421 giải pháp, trong đó có 141 giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo có mô hình, sản phẩm mẫu. Xem tiếp...