Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thông tin mới

 
Danh sách đạt giải Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2022 (20/12/2022)
Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận được 566 giải pháp tham gia dự thi chia thành 02 Bảng tương ứng: Bảng Giáo dục và Đào tào và Bảng Khoa học Kỹ thuật. Xem tiếp...
Mời tham dự buổi trưng bày và phổ biến mô hình tham gia dự thi Chương trình 6 năm 2022 Khối Tiểu học và các môn Khối THCS (trừ môn Lịch sử) (30/11/2022)
Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” (Chương trình 6) tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số ban ngành của tỉnh cùng phối hợp tổ chức đến nay đã kết thúc giai đoạn nhận hồ sơ dự thi và tiến hành chấm điểm. Tham gia Chương trình 6 năm 2022 có 566 giải pháp, trong đó có 116 giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo có mô hình, sản phẩm mẫu. Xem tiếp...
Mời tham dự buổi trưng bày và phổ biến mô hình tham gia dự thi Chương trình 6 năm 2022 Khối Mầm non và Khối THCS – Lịch Sử (30/11/2022)
Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” (Chương trình 6) tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số ban ngành của tỉnh cùng phối hợp tổ chức đến nay đã kết thúc giai đoạn nhận hồ sơ dự thi và tiến hành chấm điểm. Tham gia Chương trình 6 năm 2022 có 566 giải pháp, trong đó có 116 giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo có mô hình, sản phẩm mẫu. Xem tiếp...
Mời trình bày các giải pháp có mô hình tham gia Chương trình 6 năm 2020. (10/11/2020)
Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” (Chương trình 6) tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số ban ngành của tỉnh cùng phối hợp tổ chức đến nay đã kết thúc giai đoạn nhận hồ sơ dự thi và tiến hành chấm điểm. Tham gia Chương trình 6 năm 2020 có 544 giải pháp, trong đó có 141 giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo có mô hình, sản phẩm mẫu. Xem tiếp...
Mời tải hình ảnh các tác giả nhận giải cao tại Lễ tổng kết các phong trào hội thi năm 2019 (05/01/2020)
Vào ngày 11/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ tổng kết các Phong trào Hội thi năm 2019 tại Trung tâm tổ chức Sư kiện Golden Lotus. Xem tiếp...
Mời tải hình ảnh nhận giải Khuyến khích của Chương trình 6 năm 2019 (05/01/2020)
Vào ngày 04/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ Trao giải Khuyến khích cho các cá nhân đạt giải Chương trình 6 năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ. Xem tiếp...
Mời trình bày các giải pháp có mô hình tham gia Chương trình 6 năm 2019 (04/11/2019)
Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” (Chương trình 6) tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số ban ngành của tỉnh cùng phối hợp tổ chức đến nay đã kết thúc giai đoạn nhận hồ sơ dự thi và tiến hành chấm điểm. Tham gia Chương trình 6 năm 2019 có 640 giải pháp, trong đó có 129 giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo có mô hình, sản phẩm mẫu. Xem tiếp...
Huy động giải pháp tham gia Chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập năm 2019 (20/08/2019)
Chương trình "Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập" (gọi tắt Chương trình 6) là một trong 13 chương trình thuộc Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Nai. Chương trình tập trung triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để góp phần nâng cao trình độ nghề nghiệp, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất, đời sống, dịch vụ, học tập, vui chơi giải trí. Xem tiếp...
Quyết định Kiện toàn Thể lệ Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” tỉnh Đồng Nai năm 2019 (20/08/2019)
Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2387/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Xem tiếp...
​Mời trình bày giải pháp có mô hình tham gia Chương trình 6 năm 2018. (04/12/2018)
Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” (Chương trình 6) tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số ban ngành của tỉnh cùng phối hợp tổ chức đến nay đã kết thúc giai đoạn nhận hồ sơ dự thi và tiến hành chấm điểm. Tham gia Chương trình 6 năm 2018 có 369 giải pháp, trong đó có 128 giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo có mô hình, sản phẩm mẫu. Xem tiếp...