Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thể lệ chương trình

 
Thể lệ Chương trình Cập nhật: 30-10-2013 04:00

THỂ LỆ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HUY SÁNG KIẾN SÁNG TẠO TRONG LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP NĂM 2017

MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

Chương trình "Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập" là một trong 7 chương trình thuộc Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Nai. Chương trình này tập trung triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để góp phần nâng cao trình độ nghề nghiệp, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất, đời sống, dịch vụ, học tập, vui chơi giải trí.

QUAN TỔ CHỨC

Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế, Hội Nông dân tỉnh cùng phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh.

LĨNH VỰC THAM GIA

 Chương trình gồm 3 lĩnh vực sau:

1. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật: Gồm các sáng kiến, cải tiến, kinh nghiệm, phương pháp tổ chức trong lao động, sản xuất và đời sống.

    2. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo: Những sáng kiến, kinh nghiệm, phương pháp dạy và học mới đem lại hiệu quả giáo dục tốt; Trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học, đồ chơi cho trẻ em.

3. Lĩnh vực dịch vụ và các lĩnh vực khác: Gồm các sáng kiến, cải tiến, kinh nghiệm, phương pháp tổ chức trong các hoạt động dịch vụ và các lĩnh vực khác.

NGƯỜI THAM GIA

Mọi tổ chức, tập thể, cá nhân đang sinh sống, lao động và học tập tại tỉnh Đồng Nai, không phân biệt tuổi tác, thành phần đều có thể tham gia chương trình với một hoặc nhiều giải pháp.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP

Các giải pháp tham gia chương trình cần có tính mới, tính sáng tạo (không trùng với các giải pháp đã tham dự trước đây), có khả năng áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả và mang lại lợi ích kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn so với giải pháp đã biết. Giải pháp dự thi không được xét trao giải nếu giải pháp đã đoạt giải từ cấp tỉnh trở lên

 

HỒ SƠ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Hồ sơ gồm 1 bộ, mỗi bộ bao gồm:

1. Phiếu dự thi (PhieuduthiCT6.17.docPhieuduthiCT6.17.doc).

2. Toàn văn giải pháp (nộp tập tin nội dung của giải pháp ghi vào CD) hoặc chuyển file qua Email: office@dost-dongnai.gov.vn hoặc vuvan2828@yahoo.com 

3. Nộp hình ảnh minh hoạ của mô hình (nếu có).

4. Bản nhận xét, đánh giá, hoặc tài liệu  khác có  liên quan (nếu có).

NỘP, NHẬN HỒ SƠ

Hồ sơ tham gia chương trình có thể nộp trực tiếp, gửi qua đường Bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến qua mạng Internet theo địa chỉ sau:

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Số 1597 Phạm Văn Thuận - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai.

Điện thoại : 061.3822297;   Fax :061. 3825585.

Website: https://www.dost-dongnai.gov.vn

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia Chương trình kể từ ngày công bố Thể lệ đến hết ngày 10 tháng 09 năm 2017.

GIẢI THƯỞNG

GIẢI NHẤT

:

4 x Mức lương tối thiểu

GIẢI NHÌ

:

3 x Mức lương tối thiểu

GIẢI BA

:

2 x Mức lương tối thiểu

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

:

1 x Mức lương tối thiểu

 

Ngoài ra, còn có các phần thưởng khác như Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam, Giấy khen và quà lưu niệm của Ban chủ nhiệm Chương trình.

§§ §

Ban chủ nhiệm Chương  trình xin thông báo để các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng và tham gia Chương trình, góp phần xây dựng đời sống văn hóa xã hội ngày càng văn minh, lành mạnh.

 


 


 

 

 

 


 

In nội dung