Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

 
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
A


 

A. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Điện thoại: 0251.3822297 - 8116

- Fax: 0251.3825585

B. CHỨC NĂNG:

- Trung tâm Phát triển phần mềm (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là một tổ chức khoa học và công nghệ, hoạt động có thu được nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ bản ban đầu và hoạt động theo hướng tự đảm bảo kinh phí (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí).

- Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông, tư vấn thiết kế và đấu thầu thiết bị công nghệ và tin học, thẩm định và đánh giá về công nghệ và thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực, dịch thuật website và cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu cho website, ươm mầm tài năng phần mềm phục vụ chương trình tin học hóa hoạt động kinh tế xã hội nhằm phục vụ nhu cầu quản lý, sản xuất và đời sống của các tổ chức và cá nhân theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng và tại Kho bạc Nhà nước và được sử dụng con dấu riêng theo thể thức Nhà nước qui định.

- Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 1597, Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Văn phòng 2 đặt tại Lầu 3)

C. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Nghiên cứu, đề xuất, trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ các chính sách, biện pháp để tổ chức ươm mầm, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực phần mềm; Các biện pháp thu hút tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước dành cho hoạt động phần mềm …

2. Hoạt động các dịch vụ về cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin, bảo hành kỹ thuật tin học và các dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin theo đúng qui định của pháp luật.

3. Cung ứng các dịch vụ kỹ thuật về CNTT: Thiết kế các hệ thống trang Web, xây dựng các hệ quản lý cơ sở dữ liệu, thiết kế hệ thống mạng, hệ thống thương mại điện tử, hệ thống thông tin địa lý theo yêu cầu cụ thể của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, cung ứng các dịch vụ công nghệ thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu và kinh doanh các thiết bị vật tư chuyên ngành CNTT.

4. Nghiên cứu, thử nghiệm, khai thác công nghệ VSAT, thiết kế và xây dựng các hệ thống viễn thông; tích hợp hệ thống viễn thông cho các hệ thống công nghệ cao để ứng dụng vào công tác quản lý Nhà nước và các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

5. Huấn luyện đào tạo: Đào tạo các giám đốc, các chuyên viên quản lý dự án công nghệ thông tin, các chuyên viên phân tích, thiết kế hệ thống, các lập trình viên phần mềm, các kỹ thuật viên các chuyên ngành khác nhau của công nghệ thông tin vá các ngành có liên quan.

6. Nghiên cứu ứng dụng: Nghiên cứu, thử nghiệm, khai thác các công nghệ mới theo nhu cầu, xu hướng phát triển của công nghệ thông tin hiện đại; nghiên cứu tích hợp hệ thống ứng dụng vào các qui trình sản xuất; nghiên cứu các giải pháp công nghệ thông tin để ứng dụng vào công tác quản lý Nhà nước và các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

7. Sản xuất phần mềm: Gia công phần mềm, web ứng dụng, cung ứng các giải pháp ứng dụng cho các đơn vị trong và ngoài nước theo yêu cầu; bản địa hóa các phần mềm ứng dụng và sản xuất các sản phẩm đa phương tiện.

8. Tư vấn thiết kế và đấu thầu thiết bị công nghệ và tin học.

9. Tư vấn giám sát dự án công nghệ thông tin.

10. Thẩm định và đánh giá về công nghệ và thiết bị.

11. Dịch thuật website và cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu cho website.

12. Lắp ráp các sản phẩm công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông: Lắp ráp các loại thiết bị công nghệ thông tin chất lượng cao; thiết kế và xây dựng các hệ thống mạng máy tính; tích hợp hệ thống thông tin cho các hệ thống công nghệ cao.

13. Kinh doanh thương mại (bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu) các linh kiện và máy móc thiết bị về lĩnh vực CNTT.

14. Thực hiện báo cáo định kỳ quí, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

15. Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước giao theo đúng quy định đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

16. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, của Trung tâm theo quy định của Giám đốc Sở.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

D. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

I. Ban Giám đốc Trung tâm

 • Nguyễn Hồng Phúc
  Ngày sinh: 19/8/1980
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

  Email: phucnh@dost-dongnai.gov.vn

II. Phòng Tổ chức - Hành chính

 • Trần Thị Dung
  Ngày sinh: 20/01/1984
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Phó Trưởng phòng
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B


V. Phòng Công nghệ phần mềm

 • Trần Nguyên Lãm
  Ngày sinh: 11/9/1984
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Kỹ sư
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Thống kê - Tối ưu hệ thống

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

VI. Phòng Giải pháp trực tuyến

 • La Ngọc Trúc
  Ngày sinh: 20/12/1984
  Quê quán: Sóc Trăng
  Chức vụ: Kỹ sư
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

         + Ngoại ngữ: B Anh văn