Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 CÁC PHÒNG BAN

 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
A

 

A. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Điện thoại: 0251.3548686

- Fax: 0251.3548768

B. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Nai, là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Trung tâm thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Chi cục và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế: Dong Nai Technical Center of Standards Metrology and Quality.

Tên viết tắt: Trung tâm KTĐC Đồng Nai

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trụ sở của Trung tâm: Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Văn phòng Trung tâm: Số 1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

C. NHIÊM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Nhiệm vụ

a) Các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC), gồm:

- Đề xuất, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quản lý khác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dài hạn, kế hoạch 5 năm, hàng năm, về hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện công tác giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Thực hiện công tác giám định IC chương trình và bo mạch điện tử của cột đo xăng dầu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

- Thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường cao nhất tại địa phương.

- Kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo, chuẩn đo lường trong lĩnh vực và phạm vi được chỉ định; phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động công vụ khác.

- Thử nghiệm phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông trên thị trường trong phạm vi được chỉ định và các thử nghiệm công vụ khác.

- Hướng dẫn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá giám sát và hợp tác, liên kết các đơn vị chứng nhận phù hợp để tổ chức đánh giá phù hợp, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong các lĩnh vực và phạm vi được phân công, chỉ định theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các dự án thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và năng suất.

b) Các nhiệm vụ tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về TĐC theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, gồm:

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi đã đăng ký theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Tổ chức thực hiện dịch vụ lắp ráp, sửa chữa và cung cấp các loại phương tiện đo.

- Tổ chức thực hiện thử nghiệm, kiểm nghiệm về chất lượng sản phẩm hàng hóa, chất lượng môi trường, vật liệu xây dựng và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn về đầu tư, trang bị và quản lý phòng đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn áp dụng các công cụ quản lý chất lượng; tư vấn xây dựng hệ thống bảo đảm về đo lường; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật;

- Thực hiện dịch vụ hỏi đáp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

- Tư vấn, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố tiêu chuẩn áp dụng, hợp chuẩn, hợp quy cho các tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực TĐC sản phẩm, hàng hóa;

- Dịch vụ ứng dụng kỹ thuật mã số, mã vạch.

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, giám sát, thi công lắp đặt các thiết bị khoa học và kỹ thuật thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn cho các đơn vị, tổ chức tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia.

- Tổ chức hoặc hợp tác tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về TĐC sản phẩm, hàng hóa và kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; phổ biến, hướng dẫn và tư vấn xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như: TCVN ISO 9001, TCVN ISO 22000, ISO 14000, GMP, HACPP, GAP, … cho các ngành, đơn vị và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh;

c) Áp dụng cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

d) Quản lý việc đăng ký, chế tạo, in ấn cấp phát và sử dụng chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (tem, dấu, giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm), phiếu kiểm nghiệm, hóa đơn, phiếu thu và các tài liệu khác làm căn cứ cho việc thu phí, lệ phí đúng quy định.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

2. Quyền hạn

a) Tiến hành và chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; kiểm nghiệm, thử nghiệm và các hoạt động tư vấn, phối hợp đào tạo về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

b) Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

c) Được tự chủ về tài chính, chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm.

D. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ:

I. Ban Giám đốc

 • Nguyễn Phú Tình

   

  Ngày sinh: 22/11/1980
  Quê quán: Bình Dương
  Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử; Thạc sĩ Tự động hóa

         + Ngoại ngữ: B, B1 Anh văn

         + Tin học: B

  Email: tinhnp@dost-dongnai.gov.vn

 • Đặng Viết Phương Nam

   

  Ngày sinh: 05/06/1982
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ Thiết bị mạng và nhà máy điện

         + Ngoại ngữ: B, B1 Anh văn

         + Tin học: B

  Email: namdvp@dost-dongnai.gov.vn

II. Phòng Hành chính Tổng hợp

 • Nguyễn Văn Hà

   

  Ngày sinh: 09/01/1985
  Quê quán: Nghệ An
  Chức vụ:  Phó Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công nghiệp; Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

         + Ngoại ngữ: B, B1 Anh Văn

         + Tin học: B, Kỹ thuật viên 

 • Chung Thị Lệ Thanh

   

  Ngày sinh: 10/04/1966
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Kế toán trưởng
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Kế toán

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: A

 • Hoàng Nhật Linh

   

  Ngày sinh: 10/03/1991
  Quê quán: Thanh Hóa
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

 • Nguyễn Thị Cúc

   

  Ngày sinh: 17/05/1989
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Kế toán
  Học vị:

  Trình độ

         + Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đầu tư

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

 • Hồ Thị Lài

   

  Ngày sinh: 02/09/1975
  Quê quán: Nghệ An
  Chức vụ: Tạp vụ
  Học vị:
  Trình độ: 12/12
 • Nguyễn Viết Hóa

   

  Ngày sinh: 15/7/1967
  Quê quán: Nghệ An
  Chức vụ: Bảo vệ
  Học vị:
  Trình độ: 12/12
 • Nguyễn Đình Hòa

   

  Ngày sinh: 13/04/1971
  Quê quán: Nghệ An
  Chức vụ: Lái xe
  Học vị:
  Trình độ: 12/12
 • Nguyễn Thanh Thắng

   

  Ngày sinh: 20/06/1986
  Quê quán: Đồng Tháp
  Chức vụ: Lái xe
  Học vị:
  Trình độ: 9/12
 • Đào Văn Thao

   

  Ngày sinh: 26/07/1964
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Lái xe
  Học vị:
  Trình độ: 12/12

III. Phòng Kinh doanh

 • Hoàng Văn Nhu

   

  Ngày sinh: 30/05/1968
  Quê quán: Thanh Hóa
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Học vị: Cử nhân
  Trình độ:

           + Chuyên môn: Cử nhân Luật

           + Tin học: A

 • Nguyễn Thị Thu Hà

   

  Ngày sinh: 01/11/1987
  Quê quán: Quảng Trị
  Chức vụ: Cử nhân Cao đẳng
  Học vị:
  Trình độ:

           + Chuyên môn: Cao đẳng Tin học kế toán

           + Ngoại ngữ: B Anh văn

           + Tin học: B

 • Văn Thị Thùy Trinh

   

  Ngày sinh: 16/04/1986
  Quê quán: Quảng Trị
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân
  Trình độ:

           + Chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

           + Ngoại ngữ: B Anh văn

           + Tin học: B

 • Nguyễn Thị Nga

   

  Ngày sinh: 06/04/1975
  Quê quán: Nghệ An
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân
  Trình độ:

           + Chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

           + Ngoại ngữ: B Anh văn

           + Tin học: B

 • Trần Tiến Hoàng

   

  Ngày sinh: 19/08/1984
  Quê quán: Thanh Hóa
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư
  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư công nghệ hoá học

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

 • Nguyễn Thị Thanh Thảo

   

  Ngày sinh: 02/11/1987
  Quê quán: Bình Thuận
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân
  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Tài chính

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

 • Lê Minh Hoàng

   

  Ngày sinh: 28/01/1992
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân
  Trình độ:

         + Chuyên môn: Đại học Tài chính - Ngân hàng

         + Ngoại ngữ: C Anh văn

         + Tin học:


IV. Phòng Khối lượng Dung tích

 • Phạm Ngọc Hiền

   

  Ngày sinh: 15/10/1982
  Quê quán: Thanh Hóa
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ Chế tạo máy

         + Ngoại ngữ: B, B1 Anh Văn

         + Tin học: B

 • Nguyễn Chiến Thắng

   

  Ngày sinh: 01/01/1960
  Quê quán: Thanh Hóa
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Học vị:
  Trình độ chuyên môn: Nhân viên kỹ thuật bậc 3/7 cơ khí
 • Nguyễn Duy An

   

  Ngày sinh: 17/06/1984
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sĩ
  Trình độ:

          + Chuyên môn: Thạc sĩ Điện công nghiệp

          + Ngoại ngữ: B, B1 Anh Văn

          + Tin học: B

 • Nguyễn Tấn Phát

   

  Ngày sinh: 15/02/1964
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
  Học vị:
  Trình độ chuyên môn: Sơ cấp kỹ thuật
 • Huỳnh Như Tiến

   

  Ngày sinh: 05/05/1973
  Quê quán: Bình Định
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Luật

 • Nguyễn Thanh Sơn

   

  Ngày sinh: 02/05/1978
  Quê quán: TP.HCM
  Chức vụ: Kỹ thuật viên
  Học vị:
  Trình độ chuyên môn: Trung cấp Điện công nghiệp
 • Lê Dũng Chinh

   

  Ngày sinh: 25/08/1974
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Kỹ thuật viên
  Học vị:
  Trình độ chuyên môn: Trung cấp cơ khí ô tô
 • Lê Hoàng Thuận

   

  Ngày sinh: 10/04/1986
  Quê quán: Bình Dương
  Chức vụ: Kỹ thuật viên
  Học vị: Kỹ sư
  Trình độ:

          + Chuyên môn: Kỹ sư gia công cơ khí

          + Ngoại ngữ: B, Anh Văn

          + Tin học: B

 • Trần Minh Quân

   

  Ngày sinh: 23/10/1991
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Chuyên viên cao đẳng
  Học vị:
  Trình độ:

          + Chuyên môn: Cao đẳng công nghệ thực phẩm

          + Ngoại ngữ: B, Anh Văn

          + Tin học: A

 • Nguyễn Thanh Liêm

   

  Ngày sinh: 22/09/1982
  Quê quán: TP.HCM
  Chức vụ:
  Học vị:
  Trình độ: 12/12
 • Nguyễn Ngọc Thiện

   

  Ngày sinh: 10/06/1991
  Quê quán: Tiền Giang
  Chức vụ: Kiểm định viên
  Học vị: Cử nhân
  Trình độ chuyên môn: Trung cấp Điện công nghiệp
   

V. Phòng Nhiệt điện

 • Phan Huy Biện

   

  Ngày sinh: 13/04/1977
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

         + Ngoại ngữ: B, B1 Anh văn

         + Tin học: B

 • Trần Đình Chiến

   

  Ngày sinh: 11/02/1983
  Quê quán: Thanh Hóa
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

 • Nguyễn Quang Vinh

   

  Ngày sinh: 25/02/1989
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư
  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện tử

         + Ngoại ngữ: B Anh Văn

         + Tin học: B

 • Lê Dỉnh Khương

   

  Ngày sinh: 14/12/1988
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư
  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Tự động hoá

         + Ngoại ngữ: B Anh Văn

         + Tin học: B

 • Võ Lê Chương

   

  Ngày sinh: 1989
  Quê quán: Khánh Hòa
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư
  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử

         + Ngoại ngữ: Anh Văn

         + Tin học:

VI. Phòng Cơ lý Hóa lý

 • Đinh Hữu Cương

   

  Ngày sinh: 11/10/1984
  Quê quán: Thái Nguyên
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sĩ
  Trình độ:

          + Chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

          + Tin học: B

 • Thạch Cao Minh Nam

   

  Ngày sinh: 05/06/1984
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sĩ
  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp; Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí

         + Ngoại ngữ: B, B1 Anh Văn

         + Tin học: B

 • Đặng Hợp

   

  Ngày sinh: 01/12/1991
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư
  Trình độ:

         + Chuyên môn: Điện công nghiệp

         + Ngoại ngữ: B Anh Văn

         + Tin học: B

 • Trần Ngọc Xuyến

   

  Ngày sinh: 02/06/1992
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị:
  Trình độ:

         + Chuyên môn: Hóa học

         + Ngoại ngữ: B Anh Văn

         + Tin học: B

 • Nguyễn Văn Sang

   

  Ngày sinh: 04/09/1986

  Quê quán: Nghệ An

  Chức vụ: Chuyên viên

  Học vị: Kỹ sư

  Trình độ:
         + C
  huyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm

         + Ngoại ngữ: B Anh Văn

         + Tin học: B

 • Võ Thành Việt
  Ngày sinh: 07/11/1981
  Quê quán: Bình Định
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư cầu đường

         + Tin học: B.

 • Vũ Đức Hải
  Ngày sinh: 1995
  Quê quán: Nam Định
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư công nghệ hóa học

         + Ngoại ngữ: Anh văn.