Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 CÁC PHÒNG BAN

 
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
A

 

A. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Điện thoại: 0251.3540179

- Fax: 0251.3540090

B. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

1. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Trung tâm; tên tiếng Anh là “SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRESS APPLICATION CENTER OF DONGNAI PROVINCE” là một tổ chức khoa học và công nghệ công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ (đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 15/05/2008 về việc phê duyệt đề án số 01/ĐA-UDC về chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai).

2. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý; các nhiệm vụ do nhà nước giao trực tiếp, các tổ chức, cá nhân đặt hàng; các nhiệm vụ thông qua tuyển chọn, đấu thầu; kinh doanh phù hợp với lĩnh vực của Trung tâm theo quy định.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng và kho bạc Nhà nước, chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ.

4. Trụ sở của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ đặt tại số 2/1 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

5. Điện thoại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ: Số 061.3540179; Fax: 061.3540090

C. NHIÊM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Nhiệm vụ của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ: Thực hiện chức năng ứng dụng và triển khai các tiến bộ Khoa học và Công nghệ vào sản xuất và đời sống kinh tế xã hội.

- Tổ chức nghiên cứu, thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án về khoa học - công nghệ theo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, dự án cấp huyện, cấp ngành, cấp tỉnh, các dự án hợp tác với Trung ương, tỉnh bạn và nước ngoài về khoa học và công nghệ;

- Thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học; xây dựng - triển khai hoặc liên kết xây dựng - triển khai dự án khu công nghệ cao, dự án nghiên cứu - thử nghiệm; triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các công nghệ mới, các sản phẩm mới của cơ quan khoa học Nhà nước và các thành phần phần kinh tế khác vào sản xuất và đời sống;

- Thực hiện các chương trình, dự án về tiết kiệm năng lượng; kiểm toán năng lượng và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ thân thiện với môi trường;

- Đào tạo, tư vấn áp dụng mô hình quản lý năng lượng tiên tiến và tư vấn thực hiện biện pháp tiết kiệm năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng;

- Cung cấp thông tin, quảng bá về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thử nghiệm các sản phẩm sử dụng năng lượng và các dịch vụ khác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Thực hiện dịch vụ tư vấn và đào tạo về quản lý, các kỹ năng trong lãnh đạo và quản lý, các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực. Đào tạo chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá các hệ thống quản lý; tư vấn xây dựng tài liệu tham gia các giải thưởng quốc gia; tư vấn lập và quản lý dự án;

- Thực hiện các dịch vụ thẩm định công nghệ (tư vấn chuyển giao công nghệ, đánh giá công nghệ, …), chuyển giao công nghệ, thẩm định dự án, đầu tư trang thiết bị.

- Thực hiện các dịch vụ đào tạo về khoa học công nghệ;

- Thực hiện dịch vụ kiểm tra, kiểm định về an toàn bức xạ, điện não, điện tim và thiết bị khác trong sản xuất kinh doanh và trong y tế; Lập báo cáo đánh giá an toàn bức xạ; Tư vấn thiết kế và cung cấp thiết bị về an toàn bức xạ;

- Thực hiện dịch vụ Kiểm tra không phá hủy;

- Thực hiện dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- Thực hiện dịch vụ kiểm định xe cơ giới;

- Thực hiện các dịch vụ chiếu xạ công nghiệp và chiếu xạ thực phẩm;

- Thực hiện các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vị được công nhận; Sửa chữa các phương tiện đo, thẩm định, đánh giá chất lượng thiết bị công nghệ, chế tạo, lắp đặt các dây chuyền, thiết bị đo lường, thử nghiệm theo quy định của pháp luật; Thực hiện đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất, lưu thông trên thị trường và xuất nhập khẩu.

- Dịch vụ cung cấp thiết bị đo lường, vận chuyển máy móc thiết bị.

2. Nhiệm vụ thông qua tuyển chọn, đấu thầu: Căn cứ vào danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành và Sở Khoa học và Công nghệ địa phương công bố hàng năm, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tự quyết định việc tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước và biện pháp tổ chức thực hiện.

3. Nhiệm vụ do các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng trực tiếp: Trung tâm tự chủ động và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng chất lượng và thời gian theo các yêu cầu đã quy định trong hợp đồng.

4. Nhiệm vụ do các tổ chức, cá nhân đặt hàng: Trung tâm được chủ động khai thác và ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ do các tổ chức, cá nhân đặt hàng. Nội dung hợp đồng nghiên cứu khoa học, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ, hợp đồng cung cấp hàng hóa, và các loại hợp đồng kinh tế khác do Trung tâm tự thoả thuận với các đối tác trên cơ sở phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn và không trái pháp luật.

5. Trên cơ sở các nhiệm vụ đã được xác định, Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm, hàng năm, hằng quý hoặc đột xuất khác và được quyền quyết định các biện pháp thực hiện như sau:

- Ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.

- Trực tiếp quyết định việc mời chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài công tác.

- Quyết định việc đầu tư phát triển từ vốn vay, vốn huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm.

D. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ:

I. Ban Giám đốc

 • Đoàn Hùng Minh
  Ngày sinh: 13/11/1979  
  Quê quán: Sông Bé
  Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ Cơ khí

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

  Email: minhdh@dost-dongnai.gov.vn

II. Phòng Hành chính Tổng hợp

 • Cao Quỳnh Như
  Ngày sinh: 14/09/1984
  Quê quán: Bình Dương
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Kế toán - tài chính

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

 • Nguyễn Xuân Tâm
  Ngày sinh: 08/04/1987
  Quê quán: Hải Phòng
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị:
  Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tin học
 • Trần Văn Cảnh
  Ngày sinh: 20/9/1962
  Quê quán: Nhơn Trạch
  Chức vụ: Nhân viên lái xe
  Học vị:
  Trình độ:

III. Phòng Nghiên cứu Ứng dụng

 • Đoàn Hùng Minh
  Ngày sinh: 13/11/1979  
  Quê quán: Sông Bé
  Chức vụ: Giám đốc Trung tâm kiêm phụ trách phòng
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ Cơ khí

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

 • Lê Ngọc Phương Bình
  Ngày sinh: 11/02/1983
  Quê quán: Bình Dương
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách NDT
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Điện Công nghiệp; Thạc sĩ ngành Thiết bị mạng và Nhà máy điện

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

 • Hoàng Văn Bình
  Ngày sinh: 29/09/1985
  Quê quán: Nam Định
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện; Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điện
 • Nguyễn Thanh Tâm
  Ngày sinh: 19/09/1982
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư thiết kế máy; Thạc sĩ ngành Thiết kế máy

         + Ngoại ngữ: C Anh văn

 • Nguyễn Đình Nghĩa
  Ngày sinh: 02/05/1984
  Quê quán: Thái Bình
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ
  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy
 • Phạm Ngọc Tài
  Ngày sinh: 17/7/1991
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cao đẳng
  Trình độ chuyên môn: Cao đẳng cơ khí chế tạo
 • Lương Ngọc Oanh
  Ngày sinh: 1994
  Quê quán: Thanh Hóa
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư
  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

 • Lương Đức Nguyên

  Ngày sinh: 1993
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư
  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: A

 • Nguyễn Việt Nga

  Ngày sinh: 20/10/1985
  Quê quán: Nam Định
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện

         + Ngoại ngữ:

         + Tin học:

 •  

IV. Văn phòng tiết kiệm năng lượng

 • Đặng Bá Mạnh
  Ngày sinh: 19/06/1982
  Quê quán: Hà Nội
  Chức vụ: Trưởng phòng Văn phòng TKNL
  Học vị: Kỹ sư

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí năng lượng - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

 • Trần Thanh Long
  Ngày sinh: 13/10/1983
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Học vị: Kỹ sư
  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt điện lạnh
 • Châu Minh Đạo
  Ngày sinh: 13/02/1982
  Quê quán: Bến Tre
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ
  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Điện công nghiệp.
 • Trần Thị Mỹ Linh
  Ngày sinh: 26/11/1990
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư
  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trường
 • Nguyễn Thanh Long
  Ngày sinh: 02/03/1993
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư
  Trình độ chuyên môn: Công nghệ Kỹ thuật nhiệt

V. Phòng Tư vấn Đào tạo

 • Nguyễn Quốc Cường
  Ngày sinh: 30/04/1982
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Học vị: Tiến sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Tiến sĩ ngành Cơ điện tử

         + Ngoại ngữ: Toiec 550

 • Nguyễn Thị Hạnh
  Ngày sinh: 12/11/1986
  Quê quán: Hà Nội
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sĩ
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật lý; Thạc sĩ ngành Vật lý hạt nhân nguyên tử và năng lượng cao
 • Nguyễn Đằng Trai
  Ngày sinh: 13/08/1989
  Quê quán: Tiền Giang
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật lý ứng dụng
 • Trần Văn Lưu
  Ngày sinh: 11/02/1983
  Quê quán: Bình Dương
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ Điện công nghiệp

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

 • Nguyễn Hoàng Tuấn
  Ngày sinh: 24/01/1991
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị:

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

 • Phan Ngọc Xuân Duy
  Ngày sinh: 1987
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

         + Ngoại ngữ: Anh văn

 • Lê Cảnh Bản
  Ngày sinh: 10/05/1970
  Quê quán: Thanh Hóa
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: văn phòng