Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 CÁC PHÒNG BAN

 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
A

 

A. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Điện thoại: 0251.8820085

- Fax: 0251.3949938

B. CHỨC NĂNG:

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh Đồng Nai.

- Tên tiếng Việt: “Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ” - Viết tắt là THKC

- Tên tiếng Anh: “Center for Scientific anhd Technological Information and Statistics” – Viết tắt là CESTIS

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại 1597, Phạm Văn Thuận, Khu phố 3, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

C. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

2. Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

3. Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

4. Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

5. Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương;

7. Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của địa phương;

8. Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

D. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ:

I. Ban Giám đốc

 • Nguyễn Văn Viện
  Ngày sinh: 25/06/1976
  Quê quán: Bắc Ninh
  Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Tin học; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: Cử nhân

  Email: viennv@dost-dongnai.gov.vn

 • Bùi Xuân Phong
  Ngày sinh: 05/09/1978
  Quê quán: Campuchia
  Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân khoa học ngành tin học

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: Cử nhân

  Email: phongbx@dost-dongnai.gov.vn

 • Trần Thị Dung
  Ngày sinh: 01/06/1982
  Quê quán: Hà Bắc
  Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Luật; Thạc sĩ Báo chí

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

  Email: dungtt@dost-dongnai.gov.vn

II. Phòng Hành chính - Tổng hợp và Thống kê KHCN

 • Nguyễn Long Biên
  Ngày sinh: 25/03/1986
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Q. Trưởng phòng
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Quản lý Xã hội

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

 • Phan Thị Hồng Thái
  Ngày sinh: 15/06/1984
  Quê quán: Quảng Bình
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ ngành kế toán.

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

 • Trần Thị Giang
  Ngày sinh: 05/09/1986
  Quê quán: Hà Tĩnh
  Chức vụ: Phụ trách Văn thư Trung tâm
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Văn thư lưu trữ; Cử nhân Luật

         + Ngoại Ngữ: B Anh văn

 • Trần Thiếu Nga
  Ngày sinh: 15/09/1983
  Quê quán: Hà Tây
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ Hoa văn, Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam.

         + Ngoại ngữ: C Anh văn

         + Tin học: B

  Trần Tuấn Anh

  Ngày sinh: 02/01/1991
  Quê quán: Bình Dương
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Kỹ sư

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

         + Ngoại ngữ: C Anh văn

 • Phạm Minh Trí

  Ngày sinh: 17/10/1993
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân
  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

         + Ngoại ngữ: B1 Anh văn

         + Tin học: B

 • Nguyễn Bá Hiển
  Ngày sinh: 04/01/1970
  Quê quán: Thanh Hóa
  Chức vụ: Nhân viên lái xe
  Học vị:
  Trình độ:

III. Phòng Cơ sở dữ liệu

 • Phạm Thị Thanh Thúy
  Ngày sinh: 13/04/1977
  Quê quán: Long An
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng
  Học vị: Cử nhân
  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân khoa học ngành tin học

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: Cử nhân

 • Phạm Minh Vương
  Ngày sinh: 08/07/1979
  Quê quán: Hải Phòng
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị:

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm

         + Ngoại ngữ: B Anh Văn

 • Huỳnh Thanh Giàu
  Ngày sinh: 15/06/1981
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: Thạc sĩ

 • Quốc Hưng
  Ngày sinh: 23/12/1982
  Quê quán: Quảng Ngãi
  Nhiệm vụ: Chuyên viên phụ trách hoạt động KHCN TP. Biên Hòa
  Học vị: Kỹ sư
  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa cung cấp điện

IV. Phòng Thông tin

 • Phạm Thị Hương Sen
  Ngày sinh: 15/02/1983
  Quê quán: Nam Định
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân lịch sử

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

 • Nguyễn Thị Lê
  Ngày sinh: 26/08/1983
  Quê quán: Thanh Hóa
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân chính trị chuyên ngành Triết học, Thạc sĩ chuyên ngành xã hội học.

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: A

 • Trần Thị Quế
  Ngày sinh: 28/08//1985
  Quê quán: Nghệ An
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Văn học - ĐH Khoa học xã hội và nhân văn

         + Tin học: văn phòng

 • Lê Văn Cảnh
  Ngày sinh: 18/08/1983
  Quê quán: Thanh Hóa
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân cao đẳng

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cao đẳng Báo chí phát thanh - truyền hình

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: A

IV. Phòng Dịch thuật

 • Mai Lý Huỳnh
  Ngày sinh: 24/04/1983
  Quê quán: Gia Lai
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Anh văn

         + Tin học: B

 • Phan Thị Ánh Tuyết
  Ngày sinh: 01/06/1985
  Quê quán: Quảng Trị
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Anh văn, Cử nhân Tài chính ngân hàng

         + Ngoại ngữ: B tiếng Nhật

         + Tin học: B

 • Lê Duy Minh
  Ngày sinh: 31/05/1979
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Anh Văn - ĐH Khoa học xã hội và nhân văn

         + Ngoại ngữ: B Hoa văn

         + Tin học: A