Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 CÁC PHÒNG BAN

 
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
I


 

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Điện thoại: 0251.3822297 - 8171 - 8173

- Fax: 0251.3825585

II. CHỨC NĂNG:

Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ là phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ;

2. Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: Chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ khác theo quy định; thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định các chương trình, đề án khác của địa phương theo thẩm quyền;

3. Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức, tham gia các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ tại địa phương, trong nước và quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ tại địa phương;

5. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh;

6. Tổ chức hướng dẫn thực hiện việc khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ trên địa bàn theo quy định;

7. Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

9. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức của Phòng theo quy định.

10. Thực hiện việc quản lý, bảo quản tài sản đã được trang bị của Phòng theo quy định của pháp luật.

IV. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

 • Lê Phát Hiển
  Ngày sinh: 03/03/1963
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Kỹ sư

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí ngành chế tạo máy

         + Tin học: B

  Email: hiennp@dost-dongnai.gov.vn

 • Nguyễn Hùng Cường
  Ngày sinh: 02/11/1980
  Quê quán: Hà Nam Ninh
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Cử nhân Hóa học

         + Ngoại ngữ: Toeic 535

         + Tin học: B

 • Nguyễn Hoài Nam
  Ngày sinh: 01/07/1984
  Quê quán: Long An
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Thạc sĩ kỹ thuật cơ khí

         + Ngoại ngữ: B Anh Văn

         + Tin học: văn phòng.