Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Tập san

 
Số 4/2019 : ​Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Nhiều đổi mới mang tính đột phá

Từ ngày 1-4 đến hết ngày 25-4, cùng với cả nước, Đồng Nai tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng được thực hiện 10 năm một lần. Diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, với nhu cầu thông tin về dân số ngày càng cao. Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này được thiết kế với năm đổi mới quan trọng, mang tính đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn của tổng điều tra; áp dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng hai giai đoạn (thu thập thông tin cơ bản và chuyên sâu về tình hình dân số và nhà ở) nhằm bảo đảm tính đại diện cấp huyện và tiết kiệm chi phí; lồng ghép thông tin đáp ứng các chỉ tiêu phát triển bền vững; cải tiến quy trình vẽ sơ đồ nền xã/phường và phân chia địa bàn điều tra để giảm kinh phí thực hiện tổng điều tra;  tổng điều tra 2019 là căn cứ để đề xuất tiến tới không thực hiện tổng điều tra 2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước.


            Tổng điều tra năm 2019 nhằm tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở phục vụ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương;  Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết đồng thời cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019 - 2029.

Nội dung điều tra lần này bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh - chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Người dân cần lưu ý và hợp tác, cung cấp đầy đủ những thông tin liên quan cho các điều tra viên khi tiến hành thu thập thông tin.

Theo kế hoạch, kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7 – 2019. Kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020.

So với năm 2009, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã cải tiến về phương pháp và hình thức thu thập thông tin. Đợt Tổng điều tra này áp dụng cả hai phương pháp là điều tra trực tiếp và điều tra gián tiếp (hộ dân cư tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở thông qua phiếu trực tuyến). Cùng với đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới qua điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI) và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng internet (webform).

Tong dieu tra DS 3.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phất cờ ra hiệu cho các xe tuyên truyền cổ động nhân lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ được tiến hành dựa trên việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn. Đặc biệt, phiếu điện tử thông qua ứng dụng thiết bị di động của điều tra viên thống kê trong công tác thu thập thông tin đã được các địa phương hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc. Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng thông tin thống kê thông qua quá trình kiểm tra tự động lô gíc của phiếu điều tra, giám sát quá trình điều tra viên thống kê đến hộ dân cư để phỏng vấn và minh bạch thông tin trong quá trình duyệt số liệu; từ đó sẽ rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; giảm kinh phí điều tra thống kê trong dài hạn và phù hợp với xu hướng tổ chức điều tra thống kê của thế giới.

Ngoài ra, Tổng điều tra năm 2019 cũng sẽ tiến hành thu thập các thông tin chuyên sâu về dân số, nhân khẩu học và nhà ở thông qua điều tra mẫu nhằm bảo đảm tính đại diện của các chỉ tiêu đến cấp huyện, đồng thời giảm tải khối lượng công việc và tiết kiệm kinh phí Tổng điều tra; Điểm mới trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 còn nằm ở việc cải tiến quy trình vẽ sơ đồ nền xã/phường và phân chia địa bàn điều tra để giảm kinh phí thực hiện Tổng điều tra. Tổng điều tra năm 2019 được kỳ vọng sẽ là căn cứ để cập nhật đầy đủ thông tin về dân số, từ đó đề xuất nâng cao chất lượng thông tin của hệ thống báo cáo hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số, để tiến tới không thực hiện Tổng điều tra năm 2029.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, diễn ra trên phạm vi cả nước, nội dung phức tạp liên quan đến khoảng 26,2 triệu hộ dân cư và hơn 94 triệu người sẽ được điều tra, được tổ chức thành khoảng 217,6 nghìn địa bàn điều tra.

Tại Đồng Nai, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thành lập do bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. UBND tỉnh cũng đã ban hành văn bản số 2284/UBND-KGVX về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức quán triệt, triển khai tinh thần và nội dung Chỉ thị số 41–CT/TU ngày 28/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở; Cục trưởng Cục thống kê – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn cùng với các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo, điều hành tốt công tác điều tra dân số và nhà ở; các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với đối tượng tuyên truyền.

Tong dieu tra.JPG
Đồng Nai ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở

Để tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh kịp thời nắm bắt công tác điều tra tại các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, đồng thời tăng cường chỉ đạo, giám sát công tác điều tra tại địa phương; chỉ đạo, phân công thành viên trong Ban chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc điều tra, thu thập thông tin tại các xã, phường, thị trấn đúng quy định, đúng phương pháp, đảm bảo thông tin thu thập có tính xác thực cao nhất.

An BìnhTrong số này
Thể lệ Giải thưởng Sản phẩm truyền thông KHCN Đồng Nai năm 2019
Nông dân đưa sản phẩm tiêu sạch đi Châu Âu
​Tham quan học tập tại Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp
​Tập huấn an toàn bức xạ
​Phòng trừ bệnh xoăn vàng lá cà chua
​Tăng cường an toàn sinh học trong chăn nuôi
​Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Nhiều đổi mới mang tính đột phá
​Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án “Nâng năng lực cạnh tranh các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai trong quá trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN”
​Từng bước triển khai bệnh án điện tử
​Huyện Định Quán: Phát huy tiềm năng và thế mạnh để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững
​Sức hút từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo"
​Ứng dụng công nghệ trong quản lý rác thải sinh hoạt
​Trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ: Rộng cửa thị trường
Gương điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi
​Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18-5) năm 2019
Gỗ trong suốt nay còn có thêm khả năng lưu trữ và giải phóng nhiệt
​Mùi của bệnh Parkinson cuối cùng đã được xác định và sắp có xét nghiệm phát hiện sớm
​Sợi lai kết hợp độ bền của kim loại và khả năng đàn hồi của cao su
Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4: "Đường tới huy chương vàng: Sở hữu trí tuệ và thể thao"
Tự chế nước lau sàn từ tinh dầu thiên nhiên
Chế tạo xe lăn điện an toàn, dễ sử dụng, tiện nghi và hiệu quả
​Xây dựng thương hiệu đặc sản Đồng Nai
​6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất quýt đường theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Định Quán
​Bên tượng đài Bác Hồ ở Moskva
Chất độc da cam: thảm họa hôm qua, nỗi đau còn mãi và công lý phải được thực thi
50 năm Di chúc của Hồ Chí Minh (1969-2019): Giá trị còn mãi
Đại thắng mùa Xuân 1975: Thắng lợi từ sức mạnh tổng hợp của dân tộc


Tìm kiếm
Cụm từ
Chuyên mục Số