Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Tập san

 
Số 4/2019 : 50 năm Di chúc của Hồ Chí Minh (1969-2019): Giá trị còn mãi

Nguyễn Thị Việt Hà

Khoa TTHCM, Học viện Chính trị Khu vực II

Ngẫm lại cuộc đời Hồ Chí Minh chúng ta thấy, tất cả tư tưởng cũng như hành động cách mạng đầu tiên đến cuối cùng của Người đều vì dân, vì nước. Điều này thật sự không có gì quá lạ ở một người đã thường trực lòng trắc ẩn với dân, với nước như Hồ Chí Minh. Cái đáng trân quý nhất ở đây là Người đã thực hiện những điều này với tình cảm, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao nhất để mang lại hiệu quả tối đa nhất. Do đó, sau 50 năm hay thời gian lâu hơn nữa, càng đọc mấy lời Hồ Chí Minh để lại cho đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng trước lúc “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”[1] vốn đang được Người suy nghĩ, cân nhắc, sửa đi sửa lại từng câu, từng chữ nhiều lần trong bốn năm 1965-1969, chúng ta càng nhận ra sự kết tinh tư duy của cả một cuộc đời hoạt động, hy sinh vì lợi ích quốc gia, dân tộc của Người. Mấy lời Hồ Chí Minh để lại đã phản ánh truyền thống và hiện đại, thể hiện quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy, dù Người chỉ nói tóm tắt vài việc nhưng hành động và tư tưởng này đã sống mãi với thời gian và thời gian càng lùi xa bao nhiêu thì giá trị của hành động và tư tưởng đó càng được khẳng định.


                   *Mong muốn về một thế giới hòa bình, đoàn kết

Chính lòng khoan dung nhân văn để hướng tới một thế giới hòa bình, đoàn kết là một trong những yếu tố quan trọng giúp Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng văn hóa tương lai. Đồng thời, “tất cả những người có lương tri trên thế giới đều nhìn thấy ở Nguyễn Ái Quốc – “Người yêu nước”, ở Hồ Chí Minh – “Người chiếu sáng”, ở Bác Hồ - “Vị Chủ tịch kính mến”[2]. Vì vậy, tuy Hồ Chí Minh chỉ có mấy lời để lại cho đồng bào, đồng chí, song “vẫn thuộc vào gia tài của nhân loại, cái gia tài của mọi dân tộc yêu tự do, giải phóng đã phải tiến hành đấu tranh chống lại ách thực dân hay đế quốc”[3] nhằm thực hiện khát vọng về một thế giới hòa bình, một dân tộc độc lập và mỗi người dân được tự do thực hiện khát vọng làm người cao cả.


Ngay từ những năm 1920, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh khẳng định, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Sự đoàn kết và ủng hộ của quốc tế có vai trò vô cùng to lớn và quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và ngược lại, thắng lợi của cách mạng Việt Nam góp phần tích cực đến phong trào cách mạng và hòa bình thế giới. Từ năm 1945 đến cuối những năm 1960, trên thế giới đã diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh và chạy đua vũ trang điên cuồng làm ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ quan hệ quốc tế. Trước đó, vào đầu những năm 1960 bất đồng sẵn có giữa Liên Xô và Trung Quốc cũng như giữa Pháp với Mỹ nổ ra công khai. Cục diện thế giới vô cùng bất ổn. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam với quan điểm “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” là sự phản kháng cuối cùng khi kẻ thù hiếu chiến, không chấp nhận giải pháp hòa bình. Do đó, mấy lời Hồ Chí Minh đề cập về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong Di chúc không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam, mà còn là trách nhiệm của Người và của dân tộc Việt Nam đối với hòa bình quốc tế. Đó là sự chiến thắng dành thế chủ động của nhân dân Việt Nam khi đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ: “Chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn… Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta… Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng 2 đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”[4].

Nhìn lại những ngày sau năm 1945, khi hòa bình lập lại, Hồ Chí Minh đã đi thăm tất cả các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Nhân dân các nước anh em đã đón tiếp Người với tình cảm nồng nhiệt và chân thành vô cùng cảm động vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và người chiến sĩ kính yêu của chủ nghĩa quốc tế vô sản. Vì vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi Người có ý định đến ngày đất nước thống nhất “sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta”[5]. Đó là tình nghĩa trước sau của Hồ Chí Minh – một người mà trong tư tưởng và tình cảm đã luôn xem nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý, nhân dân tiến bộ thế giới là anh em của nhau.

Năm mươi năm qua, bắt đầu từ sau năm 1969, thế giới đã có những bước chuyển từ chiến tranh lạnh chạy đua vũ trang sang hòa hoãn, đấu tranh và hợp tác trong giải trừ quân bị và chạy đua kinh tế. Với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử, mỗi quốc gia sẽ góp phần củng cố xu thế lớn của toàn cầu về hòa bình, hợp tác và phát triển. Tuy nhiên, “thế giới cũng đang phải đối mặt với những thách thức mới, rất to lớn. Hòa bình thế giới vẫn chưa được bảo đảm. Tình hình bán đảo Triều Tiên đã có tiến triển. Ở Trung Đông, châu Phi và nhiều “điểm nóng” khác trên thế giới, xung đột và nguy cơ xung đột vẫn hiện hữu… Tư duy cường quyền đề cao sức mạnh, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sự gia tăng các biện pháp đơn phương tiếp tục là mối đe dọa đối với hòa bình, ổn định quốc tế”[6]. Bên cạnh đó là chủ nghĩa khủng bố, vấn đề di cư, tình trạng bất công và bất bình đẳng, tác động lan rộng của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; đói nghèo vẫn là một thách thức to lớn của nhiều quốc gia...

Hiện nay, không một quốc gia nào, dù đó là các cường quốc giàu mạnh, có đủ sức giải quyết những thách thức to lớn đối với toàn cầu hiện nay, điều đó đòi hỏi sự nỗ lực, chung tay của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá các quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam cần đóng góp nhiều hơn nữa vào việc xây dựng các thể chế đa phương và thực hiện những trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế, góp phần thực hiện thành công khát vọng của toàn nhân loại vì một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.

bhcm.jpg
​Bác Hồ tại phòng làm việc tháng 4-1957

Như vậy, mặc dù trong Di Chúc, Hồ Chí Minh không hề trực tiếp đề cập đến trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình thế giới nhưng tư tưởng về một thế giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và chính Người là biểu tượng cao đẹp cho sự tiếp cận đó vẫn được khẳng định và chứng minh theo thời gian.

* Đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh

Một thế giới hòa bình khi mỗi quốc gia dân tộc hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam thực hiện là vì điều này nhưng cao hơn hết độc lập, tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của mỗi quốc gia dân tộc. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể sẽ kéo dài mấy năm nữa. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”[7]. Năm 1975, Việt Nam độc lập, thống nhất - “một điều chắc chắn” như Người đã dự báo.

Nền hòa bình thực sự phải gắn liền với nền độc lập thật sự. Muốn có độc lập thật sự thì phải có tiềm lực về mọi mặt và quan trọng nhất là xây dựng và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Sau 50 năm thực hiện Di chúc, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật, đồng thời, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã từng tự phê bình và rút ra kết luận cho những sai lầm, vấp váp “để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”[8]. Trong bối cảnh mới hiện nay, để tiếp tục “giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ”, Đảng và nhân dân ta cần tiếp tục vận dụng sáng tạo và phát triển những giá trị đặc sắc trong cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ nhất, hòa bình, thống nhất, độc lập dân tộc là nguyên tắc bất biến, là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho dân giàu, nước mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, xây dựng đất nước phát triển bền vững nhằm đảm bảo hài hòa tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Dân giàu, nước mạnh không chỉ về kinh tế với nhiều của cải vật chất, mà còn bao gồm cả sự giàu có về đời sống tinh thần, trong đó văn hóa và đạo đức, khoa học và nghệ thuật. Sự giàu có về đời sống vật chất và tinh thần, giúp mỗi người dân thêm trân quý và bảo vệ giá trị hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do. Tuy nhiên, cần tránh hiện tượng chỉ một nhóm người giàu hoặc giàu không đồng đều giữa các mặt, dẫn đến sự bất bình đẳng trong xã hội và sự lệch chuẩn về văn hóa, tạo ra vi phạm các đạo đức xã hội và nguy cơ gây mất đoàn kết dân tộc ngày càng gia tăng.

Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam phải luôn tự đổi mới và tự chỉnh đốn để ngang tầm tình hình và nhiệm vụ, “làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”[9].

Thứ tư, trong bất cứ hoàn cảnh nào, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải có “kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo, để tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai lầm”[10]. Đồng thời, trong nhìn nhận, đánh giá mọi vấn đề phải luôn có trí tuệ và niềm tin. Trí tuệ và niềm tin vào quần chúng nhân dân chính là sức mạnh lớn nhất của “còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”[11].

Thứ năm, giữa các nước luôn tồn tại những mâu thuẫn nhất định, điều quan trọng nhất là chính sách đối ngoại của Việt Nam phải luôn đảm bảo sự hài hòa, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, mãi mãi noi theo Hồ Chí Minh - tấm gương của chủ nghĩa yêu nước ngoan cường kết hợp với lòng trung thành trước sau như một với chủ nghĩa quốc tế vô sản và chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, vì một thế giới hòa bình, đoàn kết.

* Hạnh phúc cho mỗi người

Hạnh phúc cho mỗi người là nội dung cốt lõi của một thế giới hòa bình và mỗi quốc gia dân tộc hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Hạnh phúc của mỗi người chính mục tiêu cách mạng, là hạnh phúc của Hồ Chí Minh. Người hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Phạm Văn Đồng từng viết: “Cuộc sống của Hồ Chí Minh về vật chất là một cuộc sống cần kiệm như mọi người đều biết. Song về văn hóa, đó là một cuộc sống rất giàu đẹp. Giàu đẹp vì biết sống vì con người, vì mọi người; giàu đẹp vì biết tìm hạnh phúc thanh cao trong sự gắn bó con người và thiên nhiên. Cuộc sống của Hồ Chí Minh là cuộc sống của con người rất văn minh”[12].

Hồ Chí Minh khẳng định: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”[13]. Như vậy, Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng chỉ có lựa chọn con đường phát triển xã hội đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa mới bảo đảm cho nhân dân thực sự hạnh phúc, đồng bào mới thực sự ấm no. Hồ Chí Minh đã lựa chọn mục tiêu, con đường phát triển của xã hội Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thể hiện một triết lý sống, triết lý nhân sinh, triết lý hành động, cũng là thể hiện chiều sâu trong tư tưởng, thể hiện nhân cách cao đẹp của Người luôn luôn lo cho dân tộc, lo cho nhân dân lên trên hết, lên trước hết. Triết lý đó của Người đã mở đường cho xã hội Việt Nam tiến lên giành độc lập dân tộc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội không chỉ khi Việt Nam vẫn còn trong vòng nô lệ mà đó còn là định hướng lâu dài cho tương lai của Việt Nam.

Trong Di chúc, khi đề cập đến công việc đầu tiên đối với con người, Hồ Chí Minh đã căn dặn Đảng, Nhà nước phải có một chính sách đặc biệt, cụ thể, thiết thực đối với mọi tầng lớp nhân dân đã vì Tổ Quốc mà hy sinh, kể cả những nạn nhân của chế độ xã hội cũ. Theo Người, đó là công việc nhất thiết phải làm, dẫu khó khăn, phức tạp đến mấy cũng phải ra sức làm. Qua đó, chúng ta thấy mục đích cuối cùng của Hồ Chí Minh là giải phóng con người với từng con người cụ thể và giải phóng ở đây đã bao trùm lên tất cả các mặt từ giải phóng về mặt chính trị đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc; giải phóng về kinh tế làm cho dân giàu, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, tự làm chủ cuộc sống của chính mình; về mặt tinh thần được đảm bảo vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc.

Theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới 2019 do mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững trên thế giới của Liên Hợp Quốc công bốViệt Nam tiến một bậc lên vị trí 94 trong tổng số 156 nước có tên[14]. Báo cáo xếp hạng các quốc gia dựa trên 6 biến số chính để đánh giá hạnh phúc: thu nhập bình quân đầu người, tự do, niềm tin, sức khỏe, bảo trợ xã hội và sự hào phóng. Nếu xếp hạng theo các chỉ tiêu thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam còn thấp, đứng thứ 105. Tuy nhiên, Việt Nam có thứ hạng tương đối cao ở tự do và kỳ vọng sống lành mạnh. Bảo trợ xã hội chỉ ở mức trung bình, đứng thứ 64 trong bảng xếp hạng. Với sự đánh giá này chúng ta thấy những dấu hiệu đáng mừng nhưng cũng là cơ sở để mỗi người Việt tự mình đánh giá lại hạnh phúc của bản thân, của chính gia đình mình. Đối với Đảng, Nhà nước, thì dựa vào đó và căn cứ vào kết quả nghiên cứu của đề tài cấp quốc gia vừa nghiệm thu năm 2018 về “Hạnh phúc của người Việt: quan niệm, thực trạng và chỉ số đánh giá” để nhìn nhận lại những chính sách nhằm nâng cao hạnh phúc cho nhân dân. Bởi, chúng ta cũng biết rằng, cách xếp hạng này dựa vào những tiêu chí khiến các nước chưa có nền kinh tế phát triển mạnh (ít khai thác tài nguyên, bảo vệ tốt môi trường sống…) thường chiếm thứ hạng cao. Việt Nam là một đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, kinh tế chưa có quy mô to lớn, cuộc sống vật chất còn nhiều thiếu thốn; y tế, giáo dục, giao thông… vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Song, điều quan trọng là Việt Nam luôn là một quốc gia khao khát sự tự do và hạnh phúc. Đó cũng chính là ước muốn, hành trang mà chàng trai thanh niên Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh mang theo sang tận trời Âu để tìm con đường giải phóng dân tộc và cũng là sự mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh – Nguyễn Tất Thành trong bản Di chúc gửi lại toàn Đảng, toàn dân với một tình cảm chân thành nhất – nội dung cốt lõi làm nên hạnh phúc Hồ Chí Minh: “Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn, và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế”[15].

50 năm đã trôi qua, những tư tưởng vĩ đại, phẩm chất đạo đức trong sáng tuyệt vời và chủ nghĩa nhân văn cộng sản tỏa sáng từ Di chúc lịch sử - di sản vô giá mà Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta sẽ mãi là nguồn sức mạnh to lớn dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam trên con đường “xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”[16].

 

 [1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc qia – Sự thật, H.2011, tập 15, tr. 612.

[2] Mi – ghen Đê-xtê – pha – nô: Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO và UBKHXHVN, Nxb. Khoa học xã hội, H.1990, tr. 55.

[3] Mô – ha – mét La-ma-ri: Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO và UBKHXHVN, Nxb. Khoa học xã hội, H.1990, tr.42.

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr. 612.

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr. 618.

[6] Trích trong phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 73 ở New York, Hoa Kỳ, năm 2018: “Vì một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững”.

[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr. 613.

[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr. 617.

[9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr. 616.

[10] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr. 616.

[11] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr. 612.

[12] Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách dân dân tộc, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr. 257.

[13] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 4, tr. 64.

[14] Xem https://www.tinmoi.vn/viet-nam-xep-thu-94-ve-chi-so-hanh-phuc-tren-the-gioi-011513713.html.

[15] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr. 613.

[16] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr. 614.


Trong số này
Thể lệ Giải thưởng Sản phẩm truyền thông KHCN Đồng Nai năm 2019
Nông dân đưa sản phẩm tiêu sạch đi Châu Âu
​Tham quan học tập tại Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp
​Tập huấn an toàn bức xạ
​Phòng trừ bệnh xoăn vàng lá cà chua
​Tăng cường an toàn sinh học trong chăn nuôi
​Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Nhiều đổi mới mang tính đột phá
​Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án “Nâng năng lực cạnh tranh các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai trong quá trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN”
​Từng bước triển khai bệnh án điện tử
​Huyện Định Quán: Phát huy tiềm năng và thế mạnh để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững
​Sức hút từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo"
​Ứng dụng công nghệ trong quản lý rác thải sinh hoạt
​Trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ: Rộng cửa thị trường
Gương điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi
​Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18-5) năm 2019
Gỗ trong suốt nay còn có thêm khả năng lưu trữ và giải phóng nhiệt
​Mùi của bệnh Parkinson cuối cùng đã được xác định và sắp có xét nghiệm phát hiện sớm
​Sợi lai kết hợp độ bền của kim loại và khả năng đàn hồi của cao su
Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4: "Đường tới huy chương vàng: Sở hữu trí tuệ và thể thao"
Tự chế nước lau sàn từ tinh dầu thiên nhiên
Chế tạo xe lăn điện an toàn, dễ sử dụng, tiện nghi và hiệu quả
​Xây dựng thương hiệu đặc sản Đồng Nai
​6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất quýt đường theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Định Quán
​Bên tượng đài Bác Hồ ở Moskva
Chất độc da cam: thảm họa hôm qua, nỗi đau còn mãi và công lý phải được thực thi
50 năm Di chúc của Hồ Chí Minh (1969-2019): Giá trị còn mãi
Đại thắng mùa Xuân 1975: Thắng lợi từ sức mạnh tổng hợp của dân tộc


Tìm kiếm
Cụm từ
Chuyên mục Số