Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
Bãi bỏ 3 thủ tục hành chính liên quan đến sở hữu trí tuệ   29-10-2018
Bộ KH&CN vừa mới ban hành Quyết định bãi bỏ 3 thủ tục hành chính liên quan đến Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020 đã được công bố theo Quyết định số 3675 năm 2017.

Cán bộ Sở KH&CN hướng dẫn thực hiện quy định về bảo hộ trí tuệ dành cho sản phẩm công nghiệp.

Theo đó, các quy định bãi bỏ trong Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020, bao gồm: 2 thủ tục hành chính cấp trung ương (thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án, thủ tục gia hạn thực hiện dự án); Và 1 thủ tục cấp tỉnh về thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án. Tất cả các thủ tục này đều được quy định trong Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN.

Cùng với đó, Bộ cũng ban hành 9 danh mục thủ tục mới thuộc chương trình này, trong đó có 5 thủ tục cấp trung ương do Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện (gồm: thủ tục xác định danh mục dự án đặt hàng; thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án; thủ tục thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án; thủ tục chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án; thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án); 4 thủ tục hành chính cấp tỉnh do các Sở KH&CN thực hiện (gồm: thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án; thủ tục thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án; thủ tục chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án; thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án).

Đỗ Quyên
Đính kèm quy trình thực hiện các thủ tục mới ban hành:

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.