Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
Kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai, ứng dụng KH&CN giai đoạn 2016-2018. Bài 1: Nghiên cứu triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực   30-10-2018
Giai đoạn 2016-2018, hoạt động quản lý, nghiên cứu triển khai và ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của Đồng Nai tiếp tục phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Qua đó đã đóng góp ngày càng rõ nét vào việc nâng cao năng suất, chất lượng một số cây trồng, vật nuôi và sản phẩm hàng hoá chủ yếu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Ket qua trien khai nghien cuu ung dung H2.jpg
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động và hỗ trợ học tập trực tuyến của Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở KH&CN cho hay, để nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, những năm qua, Sở KH&CN Đồng Nai đã tập trung đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ để giải quyết, bảo đảm mang lại hiệu quả thiết thực các chương trình khoa học và công nghệ. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng và phát triển đồng bộ khoa học xã hội, nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ và các hướng công nghệ ưu tiên phù hợp với Đồng Nai: công nghệ thông tin - truyền thông, công nghệ sinh học và công nghệ môi trường. Đồng thời xây dựng những đề tài nghiên cứu sâu hơn về kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, dân tộc, tôn giáo nhằm xác lập những luận cứ khoa học, thực tiễn cho những quyết định, chủ trương của lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền địa phương.
Trong giai đoạn này, Sở đã tổ chức triển khai 03 đề tài, dự án cấp Bộ thuộc Chương trình phát triển nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh và các huyện của tỉnh, hiện đã được tổng kết nghiệm thu và đưa vào ứng dụng. Trong 3 năm 2016-2018, hoạt động quản lý, nghiên cứu triển khai, ứng dụng KH&CN của tỉnh cũng đã theo dõi, quản lý 73 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh và 59 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở đang triển khai. Tổ chức đặt hàng và triển khai mới 32 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh và 79 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở theo cơ chế hỗ trợ kinh phí 50/50 và 70/30.
Cụ thể, có 9 đề tài, dự án cấp tỉnh và 41 đề tài, dự án cấp bộ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó đã tổng kết nghiệm thu và đưa vào ứng dụng thực tiễn 16 đề tài, dự án cấp tỉnh, 3 đề tài, dự án cấp huyện. Các đề tài, dự án trong lĩnh vực này tập trung nghiên cứu, phát triển một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh như: Khảo nghiệm các loại giống cây, con mới cho năng suất, chất lượng cao; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cơ khí, tự động hoá, công nghệ sinh học vào bảo quản, chế biến, chăn nuôi, trồng trọt theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, quy mô công nghiệp và trang trại, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng thời cũng đã tập trung đầu tư khoa học và công nghệ vào cây, con chủ lực có lợi thế phát triển của địa phương như nghiên cứu giống cây trồng, biện pháp thâm canh, biện pháp phòng trừ, quy trình kỹ thuật cho các cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.
Trong lĩnh vực công nghiệp, đã triển khai 08 đề tài, dự án cấp tỉnh và 02 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài, dự án ở lĩnh vực này tập trung việc nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm chính của các doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường. Tập trung đầu tư đổi mới công nghệ cho những khâu cơ bản, quyết định chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu, chế tạo ra một số dây chuyền công nghệ thiết bị đồng bộ, hiện đại phục vụ phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sản xuất hàng tiêu dùng, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá .

Ket qua trien khai nghien cuu ung dung H3.png
Sản phẩm rượu vang ca cao của đề tài “Nâng cao giá trị sử dụng, giá trị gia tăng trái ca cao Đồng Nai”

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã tiển khai 07 đề tài, dự án cấp tỉnh và 18 đề tài, dự án cấp cơ sở. Kết quả nổi bật ở lĩnh vực này là Đồng Nai tập trung phát triển hạ tầng viễn thông băng thông rộng theo quy hoạch và quy chuẩn của ngành; thực hiện số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất theo lộ trình Chính phủ đã phê duyệt; xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu chung của tỉnh; kết nối dữ liệu chung của Quốc gia; ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, giáo dục và đào tạo; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ Chương trình cải cách hành chính và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh...

Trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng phát triển kinh tế, xã hội - nhân văn, y tế, giáo dục đã triển khai 08 đề tài, dự án cấp tỉnh và 18 đề tài, dự án cấp cơ sở. Kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, đời sống, xã hội, con người, là cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng mô hình nông thôn mới dựa vào cộng đồng; bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc, tuyên truyền, giới thiệu những giá trị văn hoá truyền thống của từng địa phương, đã góp phần làm luận cứ có giá trị phục vụ thiết thực cho công tác lãnh đạo và chỉ đạo của tỉnh.

Trên lĩnh vực bảo vệ tài nguyên-môi trường đã tổ chức quản lý 04 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh và 03 đề tài, dự án cấp cơ sở. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp các cơ sở khoa học cho việc quy hoạch, kế hoạch và hoạch định chính sách trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về công tác quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý và các giải pháp ngăn ngừa, khống chế ô nhiễm, cải thiện và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Đồng Nai đã triển khai và ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp khai khoáng và xử lý môi trường để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

L.Hương

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.