Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
Thành lập Hội đồng tư vấn, điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai   20-12-2018
​ Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn, điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) vừa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.


Đại diện Sở KH&CN thông qua Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn, điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai
Theo đó, Hội đồng Hội đồng tư vấn, điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023 do ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng và bà Nguyễn Thị Hoàng, Giám đốc Sở KH&CN làm Phó Chủ tịch Thường trực.
Hội đồng sẽ giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng chiến lược phát triển về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tổ chức các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các chương trình kết nối tư vấn và đầu tư, phát triển mạng lưới khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối kết nối, hợp tác,  khai thác và chia sẻ nguồn lực khởi nghiệp; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách để xây dựng mạng lưới khởi nghiệp của tỉnh; xây dựng cộng đồng văn hóa khởi nghiệp trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tại các trường đại học, cao đẳng và tầng lớp thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.
Diệu Linh 
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.