Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
​Sở Khoa học và Công nghệ họp bình xét thi đua năm 2021   14-01-2022
Chiều ngày 13-1, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi họp đánh giá công tác tổ chức, thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ được giao của các tập thể, cá nhân trong toàn Sở năm 2021. Ông Lại Thế Thông, Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc.


Quang cảnh buổi làm việc 

Hội đồng đã tiến hành họp đánh giá và bình xét thi đua đối với các danh hiệu: Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và các danh hiệu thi đua cho cá nhân: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Đồng Nai”. Hội đồng cũng tiến hành bình xét các hình thức khen thưởng cho tập thể gồm: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ hàng năm; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Giấy khen Giám đốc Sở và các hình thức khen thưởng giành cho cá nhân gồm: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ hàng năm; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Giấy khen Giám đốc Sở.

Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trực thuộc và biểu quyết theo nguyên tắc đa số, trong đó, đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Đồng Nai” đạt từ 90% số phiếu thành viên Hội đồng tán thành trở lên; Đối với các hình thức khen thưởng khác có trên 2/3 tổng số thành viên Hội đồng tán thành.  Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng thi đua, khen thưởng, Giám đốc Sở quyết định khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng.

Qua công tác tổng kết thi đua khen thưởng nhằm đánh giá công tác tổ chức, thực hiện phong trào thi đua gn với nhiệm vụ được giao, từ đó rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác thi đua, khen thưởng những năm tiếp theo tại các Phòng/đơn vị trực thuộc Sở. Tổ chức biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong toàn Sở.

Diệu Linh 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 THÔNG BÁO

 
 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
Video clip
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập