Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021   27-05-2021
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021 (thuộc Chương trình: Tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường), bao gồm 01 nhiệm vụ được tuyển chọn để triển khai thực hiện năm 2021.

grehateht.JPG
Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 họp xét chọn đề tài.
Theo đó, Đề tài “Nghiên cứu sản xuất nhựa phân hủy sinh học từ nguồn lignocellulose thải tại Đồng Nai” được tuyển chọn để triển khai thực hiện năm 2021, với mục tiêu của chung là tạo ra nhựa có khả năng phân hủy từ lignocellulose thải tại Đồng Nai.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thông báo danh mục nhiệm vụ để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia thực hiện tiếp. Đồng thời tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

T.Cảnh

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 THÔNG BÁO

 
 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
Video clip
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập