Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
​Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động   11-04-2019
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo hướng ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin hiện có vào hoạt động khoa học công nghệ.

Kế hoạch được ban hành nhằm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết công việc một cách khoa học, tuân thủ quy định pháp luật, quy chế hoạt động của cơ quan, giúp lãnh đạo Sở điều hành, kiểm soát toàn bộ quá trình giải quyết công việc của cơ quan. Cung cấp dữ liệu phục vụ cải tiến, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công, thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu của pháp luật và yêu cầu về cải cách hành chính.

iso 2.JPG
Hoạt động hiệu chỉnh cân của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN

Theo đó, trong năm 2019, toàn thể công chức, viên chức trong Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo hướng ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin hiện có, thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy định của pháp luật về quy trình giải quyết công việc, phù hợp với thực tế hoạt động.

Theo kế hoạch, đến nay, các phòng, ban, trung tâm trong Sở đã thực hiện việc xây dựng kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, thành lập Ban chỉ đạo ISO, xây dựng mục tiêu chất lượng, biện pháp thực hiện mục tiêu chất lượng trong năm 2019 và căn cứ mục tiêu chất lượng đề ra chung cho toàn Sở, các phòng, trung tâm trực thuộc cũng tiến hành xây dựng mục tiêu chất lượng, biện pháp thực hiện và tiến hành niêm yết tại từng đơn vị.

Trong tháng 4/2019, Văn phòng Sở sẽ tiến hành xây dựng sổ tay chất lượng và các biểu mẫu đính kèm đồng thời các đơn vị sẽ tiến hành rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy trình thuộc  khi có văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cũng sẽ tiến hành tổ chức các khóa đào tạo nhận thức chung về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong thời gian tới. Để thực hiện theo đúng kế hoạch triển khai áp dụng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, sau khi các phòng ban, trung tâm thực hiện áp dụng hệ thống ban hành hành quyết định công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO, phổ biến các văn bản ban hành thì Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sẽ tiến hành đánh giá nội bộ và thực hiện hành động khắc phục sau đánh giá, mời tổ chức chứng nhận đánh giá, xem xét hệ thống.

Trong năm 2018 vừa qua, các chuyên gia đánh giá của tổ chức DAS (Direc Assesstment Services - tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương Quốc Anh có uy tín được UKAS công nhận, hoạt động của DAS tại Việt Nam được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Chất lượng Việt Nam công nhận) cũng đã  triển khai đánh giá chứng nhận lại Hệ thống quản lý an ninh thông tin phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 cho Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.

iso 1.JPG 
Các hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN được tiến hành theo đúng quy trình TCVN ISO

Các chuyên đánh giá của DAS đã tiến hành đánh giá các hệ thống thông tin trọng yếu do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý bao gồm: kiểm soát truy cập, tổ chức nội bộ, an ninh vật lý môi trường, an ninh thông tin trong quá trình trao đổi thông tin, điều hành, quản lý tài sản chung…

Tại chương trình đánh giá, chuyên gia đánh giá trưởng Nguyễn Duy Hưng đã nhấn mạnh, qua đánh giá hệ thống quản lý an ninh thông tin phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại các phòng, ban trực thuộc Sở cho thấy, trong thời gian qua, lãnh đạo Sở cũng như các phòng ban trực thuộc đã quan tâm đến việc duy trì hệ thống an ninh thông thông tin hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC với đội ngũ phụ trách công tác an ninh thông tin có trách nhiệm cao. Việc triển khai hoạt động quản lý an toàn bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013 đã khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng đảm an toàn thông tin cho các hệ thống trọng yếu của tài sản thông tin do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý. Trên cơ sở những điểm hạn chế được chỉ ra trong quá trình đánh giá, các phòng, trung tâm trực thuộc sở đã tiến hành việc khắc phục.

          Trên cơ sở những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiểu chuẩn ISO trong suốt thời gian qua, năm 2019, Sở tiếp tục xây dựng và ban hành kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo hướng ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin hiện có vào hoạt động quản lý điều hành cũng như hoạt động chuyên môn tại các phòng, trung tâm trực thuộc.

Để nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo ISO sẽ tiến hành đôn đốc đồng thời kiểm tra các bộ phận về việc triển khai thực hiện kế hoạch. Các đơn vị cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng các nội dung thực hiện kế hoạch và theo dõi, đánh giá  hiệu quả triển khai các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO.

Diệu Linh 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 THÔNG BÁO

 
 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
Video clip
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập