Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
Ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai   15-02-2019
Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 4264/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai.

 

Theo đó có 07 danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ bao gồm: 03 dịch vụ công thuộc lĩnh vực phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (Đánh giá trình độ công nghệ trong sản xuất của các doanh nghiệp tổ chức; Điều tra, khảo sát, thống kê nhu cầu cung – cầu công nghệ; Tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng trên địa bàn tỉnh); 02 dịch vụ công thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước; Khảo sát, đánh giá về đảm bảo đo lường khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch về đo lường) và 02 dịch vụ công thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (Tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử).
Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu thực tiễn tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Danh mục cho phù hợp.
L.Hương

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 THÔNG BÁO

 
 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
Video clip
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập