Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
Thông báo tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018   01-11-2018
Thực hiện Quyết định số 3659/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh để tuyển chọn, xét giao trực tiếp năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã có thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018.

 

Theo đó, đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, không vi phạm hợp đồng đối với các nhiệm vụ đang triển khai do Sở khoa học và Công nghệ quản lý đến thời điểm đăng ký.
 Hồ sơ đăng ký bao gồm:
a) Thành phần hồ sơ
- Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì; Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);
- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Mẫu B1-1-ĐONĐK);
- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu B1-2a-TMĐTCN, Mẫu B1-2b-TMĐTXH);
- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu B1-3-LLTC);
-  Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu B1-4-LLCN);
- Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Mẫu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);
- Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu B1-5-PHNC);
- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
- Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;
- Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có vốn đối ứng. Cụ thể như sau:
+ Trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.
+ Trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ.
+  Trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì.
b) Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm 11 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu).
Toàn bộ hồ sơ được đóng gói , có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;
- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
3. Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2018. Ngày chứng thực hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trong trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu văn bản đến của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).
4. Nơi nhận hồ sơ
 Hồ sơ nộp trực tiếp (Văn phòng Sở KH&CN Đồng Nai) hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: số 1597, Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)
Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.
Các biểu mẫu hồ sơ được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: http://www.dost-dongnai.gov.vn (Mục Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ).
Danh mục nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo:

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 THÔNG BÁO

 
 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
Video clip
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập