Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn huyện Xuân Lộc   14-03-2017
UBND huyện Xuân Lộc vừa ban hành Kế hoạch về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn huyện.
ungdungcnshxuanloc.jpg
Mô hình trồng dưa lưới tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai là một trong những mô hình sẽ được Xuân Lộc ứng dụng tại xã Suối Cao và xã Xuân Bắc
Theo đó, Huyện sẽ chú trọng đầu tư phát triển công nghệ sinh học, đồng thời khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, kết hợp với phát huy nội lực, tiềm năng để khai thác lợi thế của huyện.  Phát triển công nghệ sinh học phải hướng đến việc phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa chủ lực của huyện gắn với bảo vệ môi trường. Mục tiêu của Kế hoạch là tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp và môi trường, nhất là công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm nhằm giải quyết được lượng nông sản từ sản xuất nông nghiệp; đến năm 2020, từng bước hình thành ngành công nghệ sinh học của huyện để sản xuất một số sản phẩm hàng hóa có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của huyện, trong đó ưu tiên các sản phẩm từ nông nghiệp, công nghệ thực phẩm và các chế phẩm sinh học sử dụng trong nông nghiệp và môi trường.
Để thực hiện đạt mục tiêu đó trong điều kiện tiềm lực công nghệ sinh học còn hạn chế, huyện Xuân Lộc sẽ tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao kiến thức công nghệ sinh học trong cộng đồng. Đồng thời tăng cường phát triển tiềm lực công nghệ sinh học, trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực; tạo lập mối quan hệ hợp tác khoa học về công nghệ sinh học trong và ngoài tỉnh; xúc tiến thành lập các doanh nghiệp khoa học công nghệ để triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, đời sống. Bên cạnh đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp như: trong việc chọn, tạo giống cây trồng, vật nuôi, phấn đấu đến năm 2020 có 90% cây lâu năm và 100% cây ngắn ngày được sản xuất bằng giống mới; nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai. Ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật…; ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ chế biến, bảo quản thực phẩm và trong việc bảo vệ môi trường.
L.Hương

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 THÔNG BÁO

 
 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
VIDEO CLIP
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập