Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
Làm tốt công tác dân vận chính quyền   13-02-2017
Năm 2016, công tác dân vận chính quyền được Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai tiếp tục duy trì và phát triển với nhiều cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch ngành đã đề ra.

* Cầu nối gần dân

Thực hiện theo phương châm công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh “Sâu sát, phù hợp, thiết thực, đng thuận” và xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một trong những nội dung quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước, ngay từ đầu năm, Sở đã kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền cụ thể trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức phổ biến tuyên tuyền tới cán bộ, công chức, viên chức, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị hiểu rõ, nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác Dân vận chính quyền; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.
 
Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh trao Bằng khen của UBND tỉnh về kết quả thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2016 cho đại diện lãnh đạo Sở KH&CN.
 
Một trong những nội dung quan trọng nhất để nâng cao chất lượng công tác dân vận hiện nay là đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Trong năm qua, cùng với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; thực hiện công khai, minh bạch thủ tục, hồ sơ; Sở cũng xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, bộ phận; đổi mới tư duy, thái độ làm việc đội ngũ cán bộ công chức. Bộ thủ tục hành chính của Sở gồm 60 thủ tục được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử và tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả, đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành. Bổ sung và hoàn thiện các tính năng trong hệ thống Văn phòng điện tử thông minh I-Office, cải tiến chất lượng của các dịch vụ công trực tuyến của Sở trên trang thông tin điện tử... Sở cũng thường xuyên rà soát bộ thủ tục hành chính của ngành để đơn giản hoá các thủ tục, giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi, nhanh chóng khi liên hệ xử lý công việc. Năm 2016, Sở tiếp nhận 642 hồ sơ, hiện đã có 94,7% hồ sơ được giải quyết; số lượng còn lại đang trong quá trình thẩm tra.
Đặc biệt, các phong trào, hội thi KH&CN do Sở chủ trì, và phối hợp thực hiện tiếp tục là sân chơi trí tuệ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các phong trào, hội thi hàng năm đã trở thành cầu nối tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền quản lý nhà nước với nhân dân. Riêng năm 2016, cả 8 phong trào, hội thi của Sở đều tăng về số lượng cá nhân cũng như giải pháp tham dự. Nổi bật như Chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động, học tập với 421 giải pháp tham gia dự thi. Hay Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử tỉnh Đồng Nai với trên 29 ngàn lượt bài tham gia; Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật với hơn 100 giải pháp đăng ký dự thi… Hầu hết các giải pháp dự thi đều được tác giả đầu tư công phu, tỉ mỉ và có khả năng ứng dụng cao.
 
Mô hình văn phòng điện tử thông minh ứng dụng trong quản lý hành chính tại Sở KH&CN.
 
* Đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở
Không chỉ đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân, trong năm qua, Sở đã triển khai thực hiện tốt công tác dân vận đồng thời phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, kết quả là toàn hệ thống chính trị ở cơ sở không ngừng được củng cố và kiện toàn; vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được khẳng định, công tác quản lý nhà nước được tăng cường. Quy chế dân chủ cơ sở được đảm bảo thông qua hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm. Đây là dịp để lãnh đạo Sở tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp cho kế hoạch phát triển của ngành. Nguồn nhân lực KH&CN luôn được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong năm qua, Sở đã cử hơn 300 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ các khóa chuyên môn về quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học,...
Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" và phong trào xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, Sở duy trì đều đặn các buổi phổ biến tuyên truyền pháp luật của nhà nước, học tập Nghị quyết của Đảng, qua đó giúp đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động nắm vững và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Sở cũng thực hiện nghiêm phong trào thi đua chấp hành kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ gắn với phong trào thi đua "Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ; xây dựng quy chế bình chọn điển hình tiên tiến trong tháng, qua phát động hàng tháng sẽ2 gương mặt điển hình tiên tiến đại diện cho khối Quản lý nhà nước và khối sự nghiệp được tuyên dương, khen thưởng. Năm 2016, toàn Sở đã có hơn 10 gương cá nhân tiêu biểu được tuyên dương trong có cá nhân được tuyên dương nhiều lần liên tiếp như Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng Đỗ Ngọc Thanh Phương.
 
PGS.TS Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở KH&CN trao giải khuyến khích cho các cá nhân tham dự Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử tỉnh Đồng Nai năm 2016.
 
Với những thành tích nổi bật trong thực hiện công tác dân vận chính quyền, tại hội nghị tổng kết công tác dân vận trên địa bàn tỉnh năm 2016 vừa qua, Sở KH&CN là một trong 45 tập thể vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Trong năm 2017, cùng với việc tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Một trong những giải pháp quan trọng thực hiện hiệu quả công tác dân vận mà Sở đã đề ra đó là tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ, nhận thức về các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác dân vận; đồng thời không ngừng củng cố, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực KH&CN có trình độ cao cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng đáp ứng yêu đảm trách được nhiệm vụ, công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, trong đó có công tác nghiên cứu, ứng dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh hiện nay.
Đỗ Quyên

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 THÔNG BÁO

 
 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
VIDEO CLIP
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập