Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 14/4/2019 quy định về việc nhập khẩu máy móc , thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

​Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg  ngày 1 tháng 4 năm 2019  quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 

28_2022_QD_TTg_20122022_suadoibosungQD18.pdf28_2022_QD_TTg_20122022_suadoibosungQD18.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 20-02-2023
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.