Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Người thông báo:
Ngày thông báo: 14-02-2023
In nội dung
File đính kèm:
1. TT_19.2022.BKHCN.pdf
246_13.02.23_QLKKhanhLong.pdf
0a. QLK066_Trien_khai_TT_19.2022.BKHCN.docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.