Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
THÔNG BÁO Thực hiện thanh lý hợp đồng đào tạo sau đại học đối với học viên tham gia Chương trình đào tạo sau Đại học (Chương trình 2; Mục tiêu 2) đã hoàn thành thời gian công tác

Người thông báo:
Ngày thông báo: 12-01-2023
In nội dung
File đính kèm:
64TB_12.01.23_QLKKhuyen.signed.pdf
Mau03_Bienban_thanhlyHopdong_hoanthanh10namcongtac.doc
Mau01_Don xin_xac nhan thoi gian cong tac tai Don vi - in.doc
Mau02_Don xin_Thanh ly_hoanthanh10namcongtac_in.doc
Danh sach_493 hoc vien hoan thanh 10 nam - nam 2023.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.