Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Người thông báo:
Ngày thông báo: 31-10-2022
In nội dung
File đính kèm:
11298_UBND_KGVX_21.10.2022.pdf
2730_28.10.22_QLKKhanhLong.pdf
0. QLK066_GopyDT_ThongtuHDQuanlyKHCNCL.docx
2934 bo khcn.pdf
ok_Danhsachcacdonvi_GuiVanban_GopyTT.doc


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.