Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ Quy hoạch tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 31-10-2022
In nội dung
File đính kèm:
2723_27.10.22_QLKKhanhLong.pdf
11319_UBND_KGVX_21.10.2022.pdf
2935 bo khcn.pdf
duthao_quyetdinh.pdf
Duthao BaocaoDMC Quy hoach mang luoi KHCN.pdf
0. QLK066_GopyDT_HosoquyhoachTCKHCNCL.2021_2030.docx
Ban do Hien Trang.pdf
Duthao_Baocaothuyetminhquyhoach.pdf
Ban do Quy Hoach.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.