Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
V/v phối hợp hoàn thiện Phiếu đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh liên quan nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Long Khánh nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung

Người thông báo:
Ngày thông báo: 14-09-2022
In nội dung
File đính kèm:
2263TB_13.09.22_QLKKhanhLong.pdf
1. UBNDLongKhanh_3242_CV_DAT_HANG_NHIEM_VU_NAM_2023.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.