Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Góp ý dự thảo Thông tư Quy định nội dung, mức chi và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Người thông báo:
Ngày thông báo: 20-05-2022
In nội dung
File đính kèm:
2. Du thao TT sua TTLT 55_27 ve chi NSNN cho KHCN (21.4.2022).doc
0. QLK066_GopyduthaoTTthaytheTT55.27.docx
14030_09052022_162015.pdf
4716_UBND tinh 16.05.22.pdf
1117_20.05.22_QLKKhanhLong.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.