Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Phổ biến Chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam

Người thông báo:
Ngày thông báo: 11-05-2022
In nội dung
File đính kèm:
Nghi dinh 87_2014.pdf
Nghi dinh 27_2020.pdf
Luat Khoa hoc cong nghe 2013.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.