Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo: Kế hoạch Mở hồ sơ tham gia Tuyển chọn/xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (đợt1). Chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ CNH - HĐH nông nghiệp và nông thôn”

Người thông báo:
Ngày thông báo: 10-01-2022
In nội dung
File đính kèm:
11QD_07.01.22_QLKHuong.pdf
35TB_SKHCN_07.01.2022.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.