Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
THÔNG BÁO Kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN đối với những đề xuất đặt hàng thuộc Chương trình: “Tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường” KHÔNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT năm 2022

Người thông báo:
Ngày thông báo: 07-01-2022
In nội dung
File đính kèm:
09TB_04.01.22_QLKKhuyen.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.