Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng NSNN thực hiện năm 2021-Chương trình: “KH&CN phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn” Lĩnh vực: Trồng trọt-Khoa học nông nghiệp khác; ... Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 24-11-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.