Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo Kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN đối với những đề xuất đặt hàng năm 2021 thuộc Chương trình: “KH&CN phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn”. Lĩnh vực: Bảo tồn .... Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản; Lâm nghiệp-Khoa học kỹ thuật và Công nghệ.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 23-11-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.