Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Triển khai Tài liệu giới thiệu nội dung Luật Biên phòng Việt Nam và Luật Phòng, chống ma túy.
Thực hiện Văn bản số 3260/STP-XDPBPL ngày 08/11/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai về việc triển khai các văn bản pháp luật trong chương trình Hội nghị tập huấn báo cáo viên Quý IV/2021. Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, phổ biến Tài liệu giới thiệu nội dung Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh để nắm.
Đính kèm:

Người thông báo:
Ngày thông báo: 09-11-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.