Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo thay đổi số tài khoản thu phí, lệ phí kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Đồng Nai.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN THU PHÍ, LỆ PHÍ KẾT QUẢ
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI 
VÀ CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH ĐỒNG NAI

( Thực hiện áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2021)1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

    Chủ tài khoản: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

    Số tài khoản: 1023898157

    Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai


2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai

   Chủ tài khoản: CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH ĐỒNG NAI

    Số tài khoản: 1023927466

   Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai.​

Người thông báo:
Ngày thông báo: 29-10-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.