Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Phương án Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 21-10-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.