Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo về việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng phương án Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 13-09-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.