Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số người làm việc trong tổ chức Khoa học Công nghệ công lập.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 13-08-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.