Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

​Xem file đính kèm:

TT 05 bo khcn.pdfTT 05 bo khcn.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 01-07-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.