Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo về việc thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giải pháp chuyên gia Việt thuộc Trung tâm Phát triển phần mềm.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 28-05-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.