Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo Kế hoạch mở hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021: Đề tài “Xây dựng phần mềm truyền thông nội bộ ứng dụng tại cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh”.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 25-05-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.