Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo Kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN đối với những đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen (thuộc đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021-2025).

Người thông báo:
Ngày thông báo: 26-03-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.