Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021 - Chương trình Ứng dụng và phát triển CNTT và Ứng dụng tiến bộ KHCN vào các mô hình bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng

​Tập tin đính kèm 331TB_01.03.21_QLKHuong.pdf331TB_01.03.21_QLKHuong.pdf


Người thông báo: Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày thông báo: 02-03-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.