Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030.

​Xem file đính kèm: 169_QD_TTg.pdf169_QD_TTg.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 04-02-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.