Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN ngày 25/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư.

​Xem file đính kèm: TT 09 bo khcn.pdfTT 09 bo khcn.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 10-02-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.