Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo về việc thực hiện Quyết định số 4642/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh thực hiện năm 2021.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 07-12-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.