Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN ngày 28/9/2020 của Bộ KH&CN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng CNC, … doanh nghiệp công nghệ cao.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 28-09-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.