Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức đợt 02 vòng 1, triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2020 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 14-10-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.