Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác PCTN năm 2019 theo Kế hoạch số 6086/KH-UBND ngày 29/5/2020.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 10-07-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.