Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2020

Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2020.

Đính kèm: 136TB_03.02.20_QLK031.signed.pdf136TB_03.02.20_QLK031.signed.pdf

310_QD_UBND_30.01.2020_2.pdf310_QD_UBND_30.01.2020_2.pdf
Người thông báo:
Ngày thông báo: 04-02-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.